Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού, είναι πολιούχος Επταχωρίου.

Πρέπει να είχε κτιστεί σε πολύ παλιά εποχή, ίσως νωρίτερα από τον δέκατο έβδομο αιώνα.  Με το πέρασμα των χρόνων σιγά σιγά κατέρρευσε.

Το 1914 ο Επταχωρίτης μηχανικός Βασίλειος Μπεκιάρης αποφάσισε να ανοικοδομήσει στην ίδια θέση έναν καινούριο μεγαλόπρεπο ναό, προσφέροντας τις 1000 λίρες, που ήταν η αμοιβή του για τη ζεύξη του Αξιού το 1912. (για περισσότερα βλέπ. Βασίλειος Μπεκιάρης) Για την ολοκλήρωση του ναού βοήθησαν οι ξενιτεμένοι μας στην Αμερική.

   Η αγιογράφηση του ναού έγινε στις αρχές τής δεκαετίας ’70 από δύο μοναχούς του Αγίου Όρους, που τους έφερε στο Επταχώρι ο δραστήριος και ακαταπόνητος παπα Σκαλιστής και εργάστηκαν δύο χρόνια.

Τα δύο αρχικά καμπαναριά αντικαταστάθηκαν μετά τα μέσα δεκαετίας ΄50. Το 1955 τοποθετήθηκε το ρολόι.

Ο ναός της Αγίας Παρασκευής έπαιξε και άλλους ρόλους: Χρησιμοποιήθηκε ως σχολείο, όταν το κτίριο του δημοτικού ήταν ακατάλληλο λόγω των πολέμων. Παλιά, στον  νάρθηκα γίνονταν  και λαϊκές συνελεύσεις. Το 1940  αξιοποιήθηκε ως αποθήκη όπλων και πυρομαχικών.

Οι ξενιτεμένοι μας στην Αμερική, από τα πρώτα χρόνια ακόμα (1900-1903) συγκέντρωναν δολάρια για την Αγία Παρασκευή και σκεφτόταν να κτίσουν νέο ναό.

Διαβάζουμε στο λεύκωμα του 1978, των ξενιτεμένων: Με πρωτοβουλία τού Ιωάννη Γαλανού ιδρύεται το 1903 η Εκκλησιαστική Αδελ­φότης τής «Αγίας Παρασκευής».

Ο πρωτοπόρος Σκάρκας  λέει: «Τα βράδια, συζητούσαμε τας ανάγκας τού χωριού μας»

Στη γενική συνέλευση του Ιου­λίου 1914, τα μέλη της Νεολαίας προ­τείνουν όπως γίνει αναδιοργάνωση της φιλεκπαιδευτικής  Αδελφότητος και μετατροπής της σε άλληλοβοηθητικό σύλλογο Βορβοτσιωτών εν Αμερική «Αγιος Γεώργιος.

Το 1942, στα χρόνια της Κατοχής, ιδρύθηκε το Γυναικείο Τμήμα. Οι γυναίκες μάζεψαν ρούχα, καρούλια και άλλα οικιακά είδη και τα έστει­λαν σε όλες τις οικογένειες του χωριού. Το μεγαλύτερο δώρο τους ή­ταν το ρολόι τού χωριού, επάνω στον τρούλο της Αγίας Παρασκευής. Στοίχισε 2.000 δολάρια. Στόλισαν ε­πίσης τον ναό τής Αγίας Παρα­σκευής με πολυέλαιο, πλακάκια, κα­θίσματα και διάφορα άλλα χρειώδη.