Τον Μάρτιο 2016, μετά από ενέργειες του Φ.Σ.Α.Ε. βρέθηκε τρόπος να χρηματοδοτήσει ο Δήμος Κόνιτσας την αγορά υλικών για την αντικατάσταση της στέγης και αρκετές ακόμα εργασίες βελτίωσης του εξωκλησιού της Αγίας Τριάδας. Στη συνέχεια με προσωπική εθελοντική εργασία από αρκετούς χωριανούς η ανακαίνιση ολοκληρώθηκε.