ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Ο Φιλοπροοδευτικός Σύλλογος των απανταχού Επταχωριτών (Φ.Σ.Α.Ε) αναζητεί χορηγούς (επαγγελματίες και επιχειρήσεις του χωριού) για το ημερολόγιο του 2017. Η χορηγία ορίζεται στα 30 ευρώ και κάθε χορηγός θα δικαιούται 2 ημερολόγια. Όσοι ενδιαφέρονται, να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον ταμία Κεραμάρη Αργύρη (6986824342) μέχρι το τέλος του Οκτώβρη.