Ιστορία

Η ΚΑΤΟΧΗ στο Επταχώρι (1941 – 1944). ΤΟ ΚΑΨΙΜΟ (Ιούλιος ’44).

(Από τα βιβλία του Δημητρίου Τσίγκαλου και Κώστα Μάνου) Γράφει μεταξύ άλλων ο Επταχωρίτης δάσκαλος [...]