Ανακοίνωση εύρεσης χορηγών ημερολογίου 2017 12-10-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Ο Φιλοπροοδευτικός Σύλλογος των απανταχού Επταχωριτών (Φ.Σ.Α.Ε) αναζητεί χορηγούς (επαγγελματίες και επιχειρήσεις του χωριού) [...]