Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015 εκδόθηκε το ημερολογίου 2016 του Φ.Σ.Α.Ε με θέμα τις πετρόκτιστες βρύσες Επταχωρίου. Τα έξοδα εκτύπωσης καλύφθηκαν εξ’ ολοκλήρου από τον Δήμο Κόνιτσας μετά από σχετικό αίτημα του Φ.Σ.Α.Ε προς αυτόν.