Το Επταχώρι ονομάζονταν Βουρβουτσικό ως το 1927.

1) έτος 1530

Συνοπτικό φορολογικό κατάστιχο (Icmal rahrir defteri) του Καζά τού Astin. Ο καζάς τού Άστιν είχε ως διοικητικό του κέντρο την πόλη Χρούπιστα (Άργος Ορεστικό).

Επταχώρι 1930, οι παλιότερες φωτογραφίες τής συλλογής Τζημοπούλειου

2) έτος 1568

Αναλυτικό φορολογικό κατάστιχο (Mofassal tahrir defter) του καζά τής Κορυτσάς, της Μπίγλιτσας και του ναχιγιέ τής Χρούπιστας.

3) έτος 1658

Στην κτητορική επιγραφή τού καθολικού τής μονής τής Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο χωριό Σπήλαιο Γρεβενών αναγράφεται :

ΔΙΑ ΧΗΡΟΣ ΚΑΜΟΥ ΤΟΥ ΑΜΑΡΤΟΛΟΥ ΜΙΧΑΛΙ ΖΟΥΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΗΛΙΑ ΖΟΥΓΡΑΦΟΥ ΕΚ ΧΟΡΑΣ ΖΕΡΜΑΣ ΚΑΙ ΕΚ ΒΥΡΠΗΤΖΙΚΩ

4) έτος 1660

Στον Ιεροσολυμιτικό κώδικα 509 της κεντρικής πατριαρχικής βιβλιοθήκης, που είναι ένα «Κατάστιχο ελεών» υπέρ του Παναγίου Τάφου.