Στο γάμο τους οι νύφες φορούσαν τη “στόφα” που ήταν η γιορτινή τοπική ενδυμασία.

Το άσπρο νυφικό, το «ευρωπαϊκό» δηλαδή όπως το έλεγαν, εμφανίστηκε μετά το 1950. Βέβαια, ως το τέλος της δεκαετίας, κάποιες φορούσαν τη στόφα για νυφικό.

Από αρχές δεκαετίας 1930, μέχρι τη δεκαετία ’70, στο κεφάλι φορούσαν τη σκέπη και έπεφτε ένα τούλι άσπρο που κάλυπτε το πρόσωπο.