Την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016 έγινε γάνωμα των 4 καζανιών και 20 ακόμα σκευών του λαογραφικού μουσείου του Φ.Σ.Α.Ε. από πλανόδιο γανωτή από την Δράμα. Τα έξοδα καλύφθηκαν από τον Φ.Σ.Α.Ε.