Την Κυριακή 26 Ιουλίου 2015 πραγματοποιήθηκε γενική συνέλευση στο πνευματικό κέντρο Επταχωρίου. Αρχικά έγινε απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και έγκρισή διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης. Μετά την έγκριση των πεπραγμένων του προηγούμενου ΔΣ ξεκίνησαν οι αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου ΔΣ. Οι υποψηφιότητες που κατατέθηκαν ήταν οι εξής : 1) Βλαχάβας Σωτήριος, 2) Κεραμάρης Αργύριος, 3) Γαλανού Κωνσταντίνα, 4) Ζούτσος Αθανάσιος, 5) Τζιώτζης Δημήτριος, 6) Χαλκιάς Κοσμάς, 7) Μπαμπούλης Ηλίας. Αποδεχόμενο το σώμα τις 7 υποψηφιότητες έληξε την διαδικασία χωρίς εκλογές αφού οι 7 θα αποτελούσαν το νέο ΔΣ. Αναπληρωματικά μέλη ορίστηκαν οι Ζούτσος Γεώργιος του Ιωάννη και Λάρου Χρύσα του Γεωργίου. Στη συνέχεια η Γενική συνέλευση τερματίστηκε και τα 7 μέλη του νέου ΔΣ συγκροτήθηκαν σε σώμα όπως παρακάτω :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΓΑΛΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Αντωνίου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΠΑΜΠΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ του Αθανασίου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ του Γεωργίου

ΤΑΜΙΑΣ : ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Μιαχήλ

ΜΕΛΟΣ : ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη

ΜΕΛΟΣ : ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Ιωάννη

ΜΕΛΟΣ : ΤΖΙΩΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  του Απόστολου