Την Κυριακή 30-07-2017 και ώρα 17:00 το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση του καλοκαιριού στην οποία το απερχόμενο ΔΣ έκανε απολογισμό πεπραγμένων και οικονομικής διαχείρισης της προηγούμενης διετίας. Στην συνέχεια έγιναν οι αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου ΔΣ το οποίο θα έχει διετή θητεία. Τα νέα μέλη είναι τα εξής :

Πρόεδρος   :   Κεραμάρης Αργύρης

Αντιπρόεδρος   :   Βλαχάβας Σωτήρης

Γραμματέας   :   Χαλκιάς Χρήστος

Ταμίας   :   Ζούτσος Θανάσης

Μέλος   :   Τσέκα Μαρία

Μέλος   :   Μπόλου Τάνια

Μέλος   :   Μπίλης Δημήτρης