Η έκθεση παλιών φωτογραφιών βρίσκεται στο Τζημοπούλειο Λαογραφικό Μουσείο Επταχωρίου Το Τζημοπούλειο ήταν το σπίτι της οικογένειας του Δημητρίου και Σουλτάνας Τζημόπουλου, το οποίο δώρισαν τα παιδιά τους στην Κοινότητα Επταχωρίου το 2005. Η οικογένεια Τζημόπουλου είναι απόδημοι Αμερικής από το 1956 που έφυγαν από το Επταχώρι.