Την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016 ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός του μονοπατιού που οδηγεί από την περιοχή “Μπλο” στον εξωκλήσι του Αγίου Αθανασίου. Ο καθαρισμός πραγματοποιήθηκε σε διάρκεια τριών ημερών και τα έξοδα για τα μεροκάματα που πληρώθηκαν τα ανέλαβε ο Φ.Σ.Α.Ε.