Κοζάνη-1946-Επταχωρίτες.-Συνάντησις-των-κλάσεων-42-45-με-πρόεδρον-Επταχωρίου-στη-μέση-ο-πρόεδρος-Κοσμάς-Τσέτσος