Τον Δεκέμβριο του 2018 έγιναν διάφορες εργασίες στο πνευματικό κέντρο. Αποκαταστάθηκαν όλες οι ζημιές στους τοίχους από την υγρασία των προηγούμενων χρόνων στην μεγάλη αίθουσα, στις τουαλέτες και στο γυμναστήριο και βάφτηκαν ξανά όλα τα σημεία που χρειάζονταν. Όλα τα υλικά που χρειάστηκαν για τις εργασίες πληρώθηκαν από τον Δήμο Νεστορίου μετά από σχετικό αίτημα του Φ.Σ.Α.Ε. προς αυτόν. Το κόστος των μεροκάματων ήταν 300 ευρώ και πληρώθηκε ως δωρεά προς τον Φ.Σ.Α.Ε. από τον Πασχάλη Μήλιο.