Μάρτιος 2016

Ξεκινήσαμε πριν τρία χρόνια (2013) να συγκεντρώνουμε τις παλιές φωτογραφίες Επταχωρίου. Έως τώρα έδωσαν 45 οικογένειες μονίμων κατοίκων, αλλά και Επταχωριτών που ζουν σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.  Ο συνολικός αριθμός των φωτογραφιών είναι 3.500. Βρίσκονται σε υπολογιστή κατά οικογένειες, αλλά και  ενταγμένες σε 50 κατηγορίες. Η συγκέντρωση συνεχίζεται, όπως και η προσπάθεια χρονολόγησής τους ρωτώντας τους μεγαλύτερους. (Κάποιες απ΄τις κατηγορίες: ΓΑΜΟΙ, ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ, ΞΕΝΙΤΙΑ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ, ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ, ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ-ΜΠΟΥΜΠΑΡΟΙ, ΓΕΦΥΡΙΑ, ΒΡΥΣΕΣ)

200 φωτογραφίες έχουν αναρτηθεί στο Τζημοπούλειο Λαογραφικό Μουσείο Επταχωρίου σε χαρτί Α4, μια απλή μορφή, ένα πρώτο στάδιο δηλαδή. Στη συνέχεια, αφού γράψουμε τις λεζάντες, θα αναρτηθούν σε φωτογραφικό χαρτί.