ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

2
 • 1958, Πάσχα στο μοναστήρι Αγίου Γεωργίου Επταχωρίου
12
 • Επταχώρι 1959, οικογένεια Αθαν. Τζιώτζη στο μοναστήρι Αγίου Γεωργίου
6
 • 1957, Πάσχα στο Μοναστήρι Αγίου Γεωργίου Επταχωρίου (Ν. Σιασούλης, Γ. Τσέτσος, Κ. Τσέτσος, Δ. Τσέτσου, Ανδρομάχη Σιασούλη)
8
 • Επταχώρι 1959, μοναστήρι Αγίου Γεωργίου (Σοφία Λουλάκη, Σωτήρης Δήμου, Γ.Δήμου)
3
 • 1951, Πάσχα στο Μοναστήρι Αγίου Γεωργίου Επταχωρίου (μπροστά η Γιαννούλα Τσέτσου, 11 ετών, και ο πατέρας της Κων/νος)
15
 • Επταχώρι 1966, μοναστήρι Αγίου Γεωργίου (μπροστά: Σπύρος και Γεωργία Γακίδη)
13
 • 1961, Πάσχα στο μοναστήρι Αγίου Γεωργίου Επταχωρίου
9
 • Επταχώρι 1959, Πάσχα στον Αϊγιώργη. Γ.Δήμου, Κ.Δήμου (Γραμματκός), Δ.Δήμου, Λ.Δήμου, Σ.Λουλάκη και τα μικρά: Μ.Λουλάκης, Ι.Λουλάκη
14
 • 1962, Πάσχα στο Μοναστήρι Αγίου Γεωργίου Επταχωρίου (Χάιδω Σιασούλη-Βασίλειος Τσέτσος)
10
 • Πάσχα στο Μοναστήρι Αγίου Γεωργίου Επταχωρίου, μέσα δεκαετίας '50 (στο κέντρο Κ. Δήμου, ο "Γραμματκός")
16
 • Επταχώρι 1967, στον Αϊγιώργη (Ν.Δήμου, Ε.Δήμου, Χ.Λιάπη, Α.Λιάπη, Α.Λουλάκης, Ι. Λουλάκη)
11
 • 1958, Πάσχα στο μοναστήρι αγίου Γεωργίου Επταχωρίου
1
 • Δεκαετία 1930, μοναστήρι Αγίου Γεωργίου Επταχωρίου.
4
 • Επταχώρι 1952, μοναστήρι Αγίου Γεωργίου
7
 • 1957, Πάσχα στο Μοναστήρι Αγίου Γεωργίου Επταχωρίου (ακορντεόν: Στέφανος Σκαλιστής)
5
 • 1957, Μοναστήρι Αγίου Γεωργίου Επταχωρίου (από αριστερά Γ.Κ.Δήμου και Γ.Β.Δήμου)