Έκθεση 600 παλιών φωτογραφιών Επταχωρίου, που βρίσκονται στο (κλικ) Τζημοπούλειο Μουσείο.

 Περίπου 7.000 από 105 οικογένειες, συγκεντρώσαμε μέχρι τώρα. Απ΄το 2013 ξεκινήσαμε να οργανώνουμε στο μουσείο μας μόνιμη έκθεση παλιών φωτογραφιών του χωριού μας, με κύριο σκοπό-στόχο: ΜΕΣΑ  ΑΠΟ  ΤΙΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΝΑ  ΑΝΑΔΥΕΤΑΙ  Η  ΙΣΤΟΡΙΑ  ΚΑΙ Η  ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ  ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ. Η δραστηριότητα αυτή έχει (κλικ)  μεγάλη αξία-σημασία για το χωριό μας

Όλες οι φωτογραφίες  βρίσκονται σε υπολογιστή κατά ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ αλλά και ενταγμένες σε 45 ενότητες. Κάποιες απ’ αυτές: ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ,  ΞΕΝΙΤΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ, ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ, .

Η συγκέντρωση συνεχίζεται, όπως και η προσπάθεια χρονολόγησής τους ρωτώντας τους μεγαλύτερους. Έδωσαν οι μόνιμοι κάτοικοι του χωριού αλλά και Επταχωρίτες που ζουν σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού. Τις φωτογραφίζουμε και τις επιστρέφουμε.

Αναλυτικότερα οι  ΣΚΟΠΟΙ-ΣΤΟΧΟΙ:

Η  δημιουργία  οργανωμένου  αρχείου. Η δημιουργία λευκωμάτων με φωτογραφίες κατά οικογένειες (γενεαλογικά δένδρα) και κατηγορίες.  Η  παρουσίαση-προβολή ενοτήτων φωτογραφιών σε εκδηλώσεις σχετικές (π.χ. «Το Επταχώρι στο ’40», «ξενιτιά», «σχολική ζωή»). Η διοργάνωση συναντήσεων και συνεδρίων με θέματα σχετικά με το περιεχόμενο των φωτογραφιών, όπως: 1. «Επταχώρι, της φύσης, της πέτρας, της παράδοσης» (έγινε το Μάιο 2016). 2. «Πέτρινα γεφύρια Επταχωρίου, σε συνδυασμό με γεφύρια της γύρω περιοχής, Βοΐου και Μαστοροχωρίων Κόνιτσας». 3. «1947-1949: Η μετακίνηση-παραμονή των Επταχωριτών (λόγω εμφυλίου) κυρίως στον Πεντάλοφο, αλλά και σε άλλες πόλεις». 4.  «Επταχωρίτες πετράδες σε συνδυασμό με μαστόρους Πενταλόφου και μαστοροχωρίων Κόνιτσας». 5.”Tα βυζαντινά μνημεία μας». 6. «Η Εκπαίδευση στο Επταχώρι κατά τον 19ο και 20ο αι.». 7. “H  γεωμορφολογία Επταχωρίου». 7. «Η αξία της παλιάς φωτογραφίας,  σύνδεση παρελθόντος-παρόντος». Η  διενέργεια  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων. Η δημιουργία ντοκιμαντέρ (από σκηνοθέτες) με υλικό αφηγήσεις παλιών κατοίκων του χωριού, σχετικές με τις ενότητες των φωτογραφιών». Η έρευνα θεμάτων ιστορίας και λαογραφίας Επταχωρίου, από νέους ερευνητές. π.χ. Η έρευνα-πτυχιακή εργασία της φοιτήτριας, του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας τού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Δώρας Καρούτα από τον Πεντάλοφο, που ξεκίνησε με συνεντεύξεις,  με θέμα : «Μετεγκατάσταση  Επταχωριτών στον Πεντάλοφο, στα χρόνια του Εμφυλίου, 1947-1949»Η Δώρα Καρούτα σε μεταπτυχιακό πλέον από το Φθινόπωρο 2020 με θέμα το Επταχώρι στις δεκαετίες ’40 και ΄50, κοινωνικο-οικονομικές μεταβολές μετά τους δύο πολέμους.

Και ό,τι άλλο προκύψει…

———————————————-

Αξίζει να μπείτε και εδώ http://www.eptahori.gr/to-eptachori/

………………………………………………………………………….

Ιωάννα Λουλάκη, φιλόλογος (συνταξιούχος εκπαιδευτικός). Ερευνήτρια τοπικής ιστορίας και λαογραφίας,  κυρίως μέσα από τις παλιές φωτογραφίες Επταχωρίου, τις προφορικές αφηγήσεις και ημερολόγια των παλιότερων, όπως και βιβλία σχετικά.

iloulaki@gmail.com

Επταχώρι, Ιούνιος 2021     

  

Next