Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015 τοποθετήθηκαν δερμάτινα λουριά σε όλα τα κυπριά του Συλλόγου σε μαγαζί στην Κοζάνη. Τα έξοδα καλύφθηκαν εξ’ ολοκλήρου από τον Φ.Σ.Α.Ε