Τρίκαλα-1947-όπου-κατέφυγαν-Επταχωρίτες-στον-Εμφύλιο-από-αριστερά-Ανδρομάχη-Καρπούζα-Μάρθα-Δήμου.-Δεξιά-ο-παππούς-Δημήτριος-Δήμου-ο-μικρός-δεξιά-Σωτήρης-Δήμου