ΑΪ ΚΛΑΔΟΡΩ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΛΑΔΟΡΜΗ ΦΟΥΡΚΑΣ

  ΛΟΥΛΑΚΗΣ 033
  • Επταχώρι, αρχές δεκαετίας '60, προς άι Κλαδόρω-Παναγία Κλαδόρμης Φούρκας (από αριστερά Σοφία Λουλάκη, Σοφία Φέκα, Αναστασία Γιαννούλη, Αθηνά Μπίλη)
foto dimoy litsa 028 - άιΚλαδόρω 52-53
  • 1955, Επταχωρίτες στην Αϊκλαδόρω (Μοναστήρι Παναγίας Κλαδόρμης Φούρκας)
foto dimoy litsa 118
  • 1955 Επταχωρίτες στην Αϊλαδόρω-Μοναστήρι Παναγίας Κλαδόρμης Φούρκας
 ΑΓΛΑΙΑ 23-4-1960
  • Επταχώρι 1960, προς άι Κλαδόρω
 ΚΛΑΔΩΡΩ
  • Η Ζωίτσα Μπάσμπα στην άι Κλαδόρω (μοναστήρι Κλαδόρμης Φούρκας)