ΓΕΦΥΡΙΑ

 ιωαννα 016
 • Επταχώρι 1966, γεφύρι Κυρατζή, γκρεμίστηκε αρχές δεκαετίας '70 (Ι. Λουλάκη, Γιώργος-Νίνα Δήμου, Μ. Λουλάκης)
 2 018
 • Επταχώρι 1950, γεφύρι Παπαλίας (από δεξιά Ζωίτσα Ντόνη και Νίκος Ντόνης)
 Κατερίνα 30-9-49
 • Επταχώρι 30-9-'49, γεφύρι Παπαλίας (Κατερίνα Τσουμάνη)
 Κατερίνα
 • Επταχώρι 30-9-'49, γεφύρι Παπαλίας (Κατερίνα Τσουμάνη)
 δεκαετία
 • Επταχώρι, γεφύρι Κουσιουμπλή, μέσα δεκαετίας '80
img058
 • Επταχώρι 1958, στο γεφύρι Παπαλίας (δεξιά ο Αναστάσιος Τριανταφύλλου)
 Κυρατζή 1
 • Επταχώρι 1947-1949. Έλληνες στρατιώτες περνούν το γεφύρι του Κυρατζή.
-Κυρατζή
 • Επταχώρι, Οκτώβριος-Νοέμβριος 1940, προώθηση πολεμοφοδίων με τα ζώα και τις ηρωίδες γυναίκες της Πίνδου. Ερχόμενοι από Πεντάλοφο, περνούν απ΄τα γεφύρια του Νάκα και του Κυρατζή. Στα εκατό μέτρα τα πρώτα σπίτια Επταχωρίου.
 Κυρατζή 2
 • Επταχώρι, Φεβρουάριος 1917, γεφύρι Κυρατζή, Γάλλοι στρατιώτες (δίπλα το κανάλι που έφερνε νερό στους μύλους)
15268069_1173407402696475_5062997456483309339_n
 • Επταχώρι 1950, γεφύρι Παπαλίας
img742
 • Επταχώρι 1953, γεφύρι Παπαλίας.