ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ

 1958 ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ
  • Επταχώρι 1958, Βασιλική Γακίδη στα χωράφια της Ρέντας.
DSC04030
  • Επταχώρι 1964, με τις κόσες στη Ρέντα, στο βακούφκο το λιβάδι (Γ.Τσέτσος, Ν.Σινάνης)
foto dimoy litsa 483
  • Επταχώρι 1960
 011
  • Επταχώρι 1960
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 283
  • Επταχώρι 1960, στο θέρισμα
  4-4-2014 031
  • Επταχώρι 1950, όργωμα (Ιωάννης Δήμου)
1952
  • Επταχώρι 1952, όργωμα (Θεόδωρος Δήμου-Βικτώρια Σιουτούλα)