ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ

 ΛΟΥΛΑΚΗΣ 066
 • Επταχώρι 1952, γαϊτανάκι-Θεοφάνεια
foto dimoy litsa 024
 • Επταχώρι 1953, γαϊτανάκι-Θεοφάνεια
ZOYTSOS XRHSTOS 013
 • Επταχώρι 1962, γαϊτανάκι-Θεοφάνεια
 γαλανος
 • Επταχώρι 1969, γαϊτανάκι-Θεοφάνεια (Ιωάννα Λουλάκη)
6-1
 • Επταχώρι 1956, γαϊτανάκι-Θεοφάνεια
6-1-1960
 • Επταχώρι 1960, γαϊτανάκι-Θεοφάνεια, στην πλατεία μπροστά στο σπίτι του Δ.Τζημόπουλου.
 7-1-1952
 • Επταχώρι 1952, γαϊτανάκι-Θεοφάνεια
 6-1-1952
 • Επταχώρι 1952, γαϊτανάκι-Θεοφάνεια
 4-4-2014 019
 • Επταχώρι 1954, γαϊτανάκι-Θεοφάνεια