ΖΕΥΓΑΡΙΑ

1 Γονεις 1952
  • Επταχώρι 1952, Αθανάσιος Τζιώτζης και Αφροδίτη Κουτσιώνη-Τζώτζη
foto dimoy litsa 005
  • Καστοριά 1953 (Ν. Καρανάσιος-Χαρίκλεια Μάνου, αρραβωνιασμένοι)
foto dimoy litsa 151
  • Επταχώρι 1960, Δημήτριος και Ευανθία Δήμου
-ΣΟΥΛΑ-ΛΑΡΟΣ 073
  • Επταχώρι 1952, Αθανάσιος Ράδος και Γραμμάτω Γήτα-Ράδου
-ΤΑΝΑ-ΓΑΛΑΝΗΣ 145
  • Επταχώρι μέσα δεκαετίας '30 (Κοσμάς Τσέτσος και Κοσμάναινα)
 258
  • Επταχώρι 1956, Σπύρος Βλάχος και Γιαννούλα Δήμου-Βλάχου
img190
  • Επταχώρι 1951, Αργύριος Λουλάκης και Σοφία Δήμου, αρραβωνιασμένοι.
img638
  • Επταχώρι 1953. Θεόδωρος Δήμου και Γιαννούλα Ντόνη, αρραβωνιασμένοι.