ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΠΙΤΙΩΝ

  ΛΟΥΛΑΚΗΣ 136 (2)
  • Επταχώρι 1960. Θεμελίωση σπιτιού Αργυρίου Λουλάκη.
foto dimoy litsa 477 (2)
  • Επταχώρι 1940. Θεμελίωση σπιτιού Δημητρίου Περικλή Δήμου.