ΑΊ ΛΙΑΣ

DSC04086
  • Επταχώρι 1964, στον Αϊλιά (Ι.Λουλάκη, Μ.Λουλάκης, Χ.Παπαθανασίου, Ζ. Παπαθανασίου και Γρηγόρης Τσιούμαρης)
1927
  • Επταχώρι 1927, Αϊλιάς
  ΛΟΥΛΑΚΗΣ 155
  • Επταχώρι 1927, Αϊλιάς
foto dimoy litsa 521
  • Επταχώρι 1963, Αϊλιάς
 ΧΡΗΣΤΟΣ 028
  • Επταχώρι 1927, στον Αϊλιά
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 136
  • Επταχώρι 1960, Αϊλιάς
 070
  • Επταχωρι 1968, ΑΪλιάς
 311
  • Επταχώρι 1955, Αϊλιάς
 ΔΗΜΟΥ 005
  • Επταχώρι 1965, στον Αϊλιά