ΔΡΟΜΟΣ

  ΛΟΥΛΑΚΗΣ 063
  • Επταχώρι 1950, εργασίες για τη διάνοιξη δρόμου Πεντάλοφος-Επταχώρι (Μ.Τσέτσος-Δ.Βελέζης-Ν.Κωστάρας)
  ΛΟΥΛΑΚΗΣ 171
  • Επταχώρι 1951, εργασίες για τη διάνοιξη δρόμου Πεντάλοφος-Επταχώρι.
foto dimoy litsa 124
  • Επταχώρι 1950, εργασίες για τη διάνοιξη δρόμου Πεντάλοφος-Επταχώρι. Δεξιά ο επιστάτης (μηχανικό του στρατού) με Επταχωρίτισσες και άλλους στρατιώτες.
foto dimoy litsa 319
  • Επταχώρι 1951, εργασίες για τη διάνοιξη δρόμου Πεντάλοφος-Επταχώρι. Στρατιωτικοί του Μηχανικού με Επταχωρίτες που εργάζονταν στο δρόμο (από αριστερά Κ.Δήμου-Γραμματικός, στη μέση Ευανθία Δήμου. Καθιστοί δεξιά Ευθύμιος Τσέκας και Άρτεμη Ντόνη-Τσαπράζη)
 3-8-1950 ΣΚΟΥΡΤ΄ΜΗΧΑΝΙΚΟ
  • Επταχώρι 1950, εργασίες για τη διάνοιξη δρόμου Πεντάλοφος-Επταχώρι (Δημήτριος Τσουμάνης, Άρτεμη Ντόνη, Σοφία Ντόνη)
 ΔΡΟΜΟΥ 1952 ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ-ΕΠΤΑΧΩΡΙ - Αντίγραφο (2)
  • Επταχώρι 1952, εργασίες για τη διάνοιξη δρόμου Πεντάλοφος-Επταχώρι (γυναίκες απ' το Επταχώρι και στρατιώτες του Μηχανικού του στρατού)