1947 -1949

 ΛΟΥΛΑΚΗΣ 099
 • 1948, Άργος Ορεστικό. (δεξιά) Σοφία Δήμου-Λουλάκη (16 χρονών), Ματούλα Δήμου-Τσέτσου (14 χρονών). Οι οικογένειές τους μετακινήθηκαν εκεί για δυο χρόνια λόγω Εμφυλίου ('47 - '49)
2
 • Τρίκαλα 1947, όπου κατέφυγαν Επταχωρίτες στον Εμφύλιο (από αριστερά: Ανδρομάχη Καρπούζα, Μάρθα Δήμου. Δεξιά ο παππούς Δημήτριος Δήμου, ο μικρός δεξιά Σωτήρης Δήμου)
3
 • Άδενδρο 1948, οικογένεια Πασχάλη Δήμου. Μετακινήθηκαν απ΄το Επταχώρι λόγω εμφυλίου.
10
 • "Ενθύμιον Πενταλόφου, 8/9/49, ημέρα Πέμπτη Παναγίας" Επταχωρίτες, λίγο πριν επιστρέψουν στο Επταχώρι, ανάμεσα σε Πενταλοφίτες και κάποιους στρατιωτικούς. (Οι Επταχωρίτες έμειναν δυο χρόνια στον Πεντάλοφο λόγω Εμφυλίου)
5
 • Άργος Ορεστικό 1949, Επταχωρίτες στα χρόνια του εμφυλίου.
011 (3)
 • Τρίκαλα 1949, οικογένεια Τζημόπουλου και συγγενείς. Επταχωρίτες που μετακινήθηκαν εκεί λόγω Εμφυλίου.
038
 • Τρίκαλα 1949, η οικογένεια Τζημόπουλου με συγγενείς και φίλους. Επταχωρίτες που μετακινήθηκαν εκεί λόγω Εμφυλίου.
4
 • Πεντάλοφος 1948. Από αριστερά: Σοφία Λουλάκη-Κωστάρα, Πενταλοφίτισσα και Δωροθέα Λουλάκη-Τριανταφύλλου. Οι Επταχωρίτες έμειναν δύο χρόνια στον Πεντάλοφο λόγω Εμφυλίου.
13 Πολύγυρος 6-12-
 • Πολύγυρος 1948. Επταχωρίτες που μετακινήθηκαν εκεί στα χρόνια του Εμφυλίου ('47 - '49)
9 (2)
 • Τρίκαλα 1947, όπου κατέφυγαν Επταχωρίτες στον Εμφύλιο.
25-6-1949
 • Πεντάλοφος 25-6-1949, Γραμμάτω και Χρήστος Γαλανός. Η οικογένειά τους μετακινήθηκε εκεί λόγω Εμφυλίου.