ΞΕΝΙΤΙΑ

 για Αμερική Τσέτσου Αθανασίου Αυγουστος 1956
 • Επταχώρι 1956 (στη Ράχη) ξεπροβόδισμα Αθανασίου Τσέτσου για Αμερική
 ΛΟΥΛΑΚΗΣ 067
 • Επταχώρι 1961, ξεπροβόδισμα Κ. Γαλάνη για Αμερική
foto dimoy litsa 120 -ξενιτιά Μπίρκος
 • Επταχώρι 1956, ξεπροβόδισμα Θόδωρου Τσαπράζη για Αυστραλία
-ΤΑΝΑ-ΓΑΛΑΝΗΣ 014
 • Επταχώρι 1956, ξεπροβόδισμα Αθαν.Τσέτσου ("μπροστά") και Αθαν. Τζιάβα (τέταρτος)
-ΤΑΝΑ-ΓΑΛΑΝΗΣ 027
 • Νέα Υόρκη 1957 (Αθανάσιος Τσέτσος)
-ΤΑΝΑ-ΓΑΛΑΝΗΣ 028
 • Νέα Υόρκη 1957 (Αθανάσιος Τσέτσος)
-ΤΑΝΑ-ΓΑΛΑΝΗΣ 071
 • Επταχώρι 1956, ξεπροβόδισμα Αθανασίου Τσέτσου για Αμερική
foto ΝΤΟΝΗΣ 013
 • Επταχώρι 1959, ξεπροβόδισμα Μιχάλη και Ασπασίας Βλάχου για Αμερική
foto ΝΤΟΝΗΣ 062
 • Επταχώρι 1956, ξεπροβόδισμα Ρόιδως Τζημόπουλου για Αυστραλία
 2 110
 • Επταχώρι 1958, ξεπροβόδισμα της Γ. Β. Τσέτσου για Αυστραλία (στην πόρτα της αυλής)
 051
 • Επταχώρι 1967, ξεπροβόδισμα Κώστα Τζιώτζη για Αυστραλία