���� ��������������

  ΛΟΥΛΑΚΗΣ 035
  • Επταχώρι 1958, ο Αθανάσιος Φέκας ήρθε από Αμερική και φιλεύει το σόι στην Αγία Βαρβάρα
  ΛΟΥΛΑΚΗΣ 120
  • Επταχώρι 1963, εκδρομή στην αγία Βαρβάρα
foto dimoy litsa 290
  • Επταχώρι 1952,στην αγία Βαρβάρα
-ΤΑΝΑ-ΓΑΛΑΝΗΣ 052
  • Επταχώρι 1963, στην αγία Βαρβάρα, όταν ήρθε απ΄την Αμερική ο Μιχάλης Λουλάκης
foto ΝΤΟΝΗΣ 020
  • Επταχώρι 1960, στην αγία Βαρβάρα
 2 016
  • Επταχώρι 1964, στην αγία Βαρβάρα